Categorieën
Algemeen Organisatie

Advocatenpraktijk en Corona-crisis (2)

We beleven een nooit eerder geziene crisis. Met zijn allen leren we van dag tot dag hoe we onze activiteiten, privé en professioneel, moeten herorganiseren. Daar komt onvermijdelijk veel improvisatie aan te pas. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën is dan ook heel nuttig. Voortaan bezorgen wij u elke week een tip of een overweging om u te inspireren bij uw zoektocht naar oplossingen voor tijdens de crisis, en voor het tijdperk daarna.

Het leiding geven aan een gedelokaliseerd team, waarvan de leden nooit samenkomen, vraagt een heel bewuste aandacht.

Wanneer we elkaar niet meer in de gang tegenkomen gaat er informatie verloren. Met name informele feedback verdwijnt. Op korte termijn zal dat weinig of geen gevolgen hebben op de afgeleverde kwaliteit. Voor werkoverleg en formele feedback met betrekking tot de lopende dossiers bestaan er procedures die relatief gemakkelijk kunnen aangepast worden aan een virtuele werkomgeving.

Maar het schouderklopje in de gang, de korte vraag (“à propos…”), de tip (“vraag dat eens aan …”), de spontane belangstelling en betoog van solidariteit, die zijn allemaal verdwenen. En daarvan komen de gevolgen pas langzaam aan naar boven. Ook het samenhorigheidsgevoel (we doen dit samen voor het gemeenschappelijk belang) gaat wegzakken.

En het is daarmee dat we bewust moeten omgaan, en waarin we (veel) extra tijd moeten investeren.

Heel regelmatige (dagelijkse) telefoontjes (via Facetime, Skype, WhatsApp) met alle teamleden zijn een eerste stap. En in die gesprekken mag het niet enkel over de dossiers gaan, maar ook over de werkorganisatie (met concrete tips hoe andere collega’s bepaalde problemen hebben aangepakt en eventueel met de suggestie ”maar ge kunt best zelfs eens bellen met X om te vragen hoe hij dat heeft opgelost”), en de beleving van de situatie (“Lukt het een beetje?” “De partner niet te zenuwachtig?”)

En daarnaast tijd uittrekken voor regelmatige teamvergaderingen. Dat is technologisch al wat moeilijker en niet voor alle kantoren haalbaar. Wat wel mogelijk is voor iedereen zijn kleine vergaderingen met 3 of 4 personen via Skype.

Tijdrovend? Ongetwijfeld, maar noodzakelijk. En diegenen die het aansturen van gedelokaliseerde teams op deze manier in de vingers krijgen, bouwen een concurrentieel voordeel op in de wereld van morgen. Want dat zal hen toelaten om in de toekomst heel flexibele teams te bouwen in functie van elke concrete uitdaging, telkens weer anders samengesteld, niet langer beperkt tot de personen om ons heen.

Samen met Align Coaching bereiden wij een nieuwe service voor om u beter te ondersteunen bij de ontwikkeling van uw kantoor. Tot binnenkort bij INTUITU – A passion for lawyers