Categorieën
Algemeen Organisatie

Advocatenpraktijk en Corona-crisis (1)

We beleven een nooit eerder geziene crisis. Met zijn allen leren we van dag tot dag hoe we onze activiteiten, privé en professioneel, moeten herorganiseren. Daar komt onvermijdelijk veel improvisatie aan te pas. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën is dan ook heel nuttig. Voortaan bezorgen wij u elke week een tip of een overweging om u te inspireren bij uw zoektocht naar oplossingen voor tijdens de crisis, en voor het tijdperk daarna.

Haast iedereen moet plotseling van thuis werken. De basistechnologie daarvoor was reeds lang aanwezig en, zeker in België, is er al heel wat ervaring met beperkt telewerk.
Het op afstand werken betekent dat we de communicatieprocessen moeten aanpassen. Met de synchrone communicatie (online vergaderingen 1 op 1, of met enkelen, bv. via Skype of Team) hebben we meestal al wel ervaring. Ook asynchrone communicatie – bv het delen en co-writing van documenten bv met Slack, – kennen de meeste kantoren.

Maar nu dat iedereen, en wel voortdurend, van thuis werkt is die ervaring niet langer voldoende. We moeten voortaan ook heel bewust omgaan met de sociale interactie, zodat iedereen zich betrokken blijft voelen bij de collectieve doelen van de organisatie. Maar ook dat niemand zich achtergelaten of geïsoleerd voelt. In de huidige, voor velen angstige, tijden is dat extra belangrijk.

Het is onvermijdelijk dat het onderscheid tussen werktijd en familietijd veel minder scherp afgelijnd wordt. Iedereen zal moeten zoeken hoe daar mee om te gaan. Daarover ervaringen uitwisselen via bijvoorbeeld een privaat netwerk zoals Famileo, is niet alleen nuttig maar is ook een manier om de sociale interactie tussen de collega’s te onderhouden. De voorwaarde daarvoor is wel dat iedereen zich “veilig” voelt van kritiek en achterdocht.

Samen met Align Coaching bereiden wij een nieuwe service voor om u beter te ondersteunen bij de ontwikkeling van uw kantoor. Tot binnenkort bij INTUITU – A passion for lawyers

Deze post is ook beschikbaar in: FR

Door Ben Houdmont

Ben was jarenlang actief op managementniveau bij o.m. Wolters Kluwer (België en Spanje) en Larcier-DeBoeck, steeds met de focus op product/marktontwikkeling en marketing. Bij KnowToGrow is zijn ervaring als CEO, juridisch uitgever en marketingmanager de basis voor de ontwikkeling van innovatieve content-marketing strategieën. De laatste jaren was Ben actief als uitgever van Artsenkrant maar met KnowToGrow sluit hij opnieuw aan bij zijn juridische opleiding (UA en KUL) en zijn managementopleiding aan de Vlerick Business school.