Categorieën
Content Marketing

Belang van SEO voor advocaten

In het artikel Waarom advocaten – ten onrechte – hun inhoudcreatie niet wensen uit te besteden kondigde ik aan dat ik een nieuw artikel zou wijden aan het belang van SEO ook voor kantoren die geen klantenwerving verwachten van hun website.

Wat is SEO?

SEO – Search Engine Optimization – is het proces dat ervoor moet zorgen dat uw website zo hoog mogelijk verschijnt op de resultaatpagina’s van een zoekopdracht in “search engines”. (Gelet op het overweldigend marktaandeel van Google in België kunnen we in de praktijk “search engines” gelijkstellen met Google.)

Heel wat advocaten, met name in de zakenkantoren, menen dat SEO voor hen geen belang heeft. Zij gaan er – grotendeels terecht – van uit dat hun potentiële klanten niet op zoek gaan naar een advocaat via het ingeven van zoekwoorden in Google. Daarenboven zijn de klanten die toch op die manier bij een kantoor terecht komen vaak niet de meest interessante klanten.

Maar toch is SEO enorm belangrijk. Ook voor de zakenkantoren. Waarom?

Vertrouwen

Ook wanneer uw kantoor is aangeraden door een vriend, zullen de meeste personen uw website bekijken alvorens met u contact te nemen. De kans is daarbij enorm hoog dat zij zullen beginnen met uw naam in te geven als zoekopdracht in Google. Indien u dan niet bovenaan de resultatenpagina verschijnt krijgt het vertrouwen van uw potentiële cliënt een enorme deuk.

Omgekeerd, indien uw contactgegevens als eerste zoekresultaat verschijnen is dat niet enkel handig – en dus drempelverlagend om contact te nemen – maar het versterkt ook het vertrouwen.

Afbreukrisico

Voor of zelfs na de contactname, maken veel klanten en potentiële klanten een snel vergelijkend onderzoek. Want dat is zo gemakkelijk geworden. Zij gaan specifieke trefwoorden ingeven die relevant zijn voor de problemen waarmee zij geconfronteerd zijn. Indien uw website hoog scoort op die specifieke trefwoorden dan wordt het vertrouwen weer verder versterkt. Maar ook andere kantoren scoren wellicht goed, wat een risico inhoudt op afbreuk.

Omgekeerd, indien een (potentiële) klant van een ander kantoor een aantal verwijzingen naar uw website hoog ziet verschijnen bij zijn zoekresultaten is er een reële kans dat hij uw informatie zal bekijken. En dat kan hem in verleiding brengen.

Google herhaalt steeds opnieuw dat het hun voortdurende betrachting is ervoor te zorgen dat de zoekresultaten relevant, vertrouwenswaardig en gezaghebbend zijn. Verschijnt uw website of blog hoog in de resultaten dan betekent dat dat uw informatie relevant, gezaghebbend en vertrouwenswaardig is. We weten allemaal dat naarmate we afdalen in de resultaten deze steeds minder relevant worden. Scoort uw blog een aantal malen hoog op bepaalde trefwoorden dan is niet enkel de kans groter dat er wordt doorgeklikt, de lezer zal ook meer vertrouwen hebben in wat hij leest wanneer hij heeft doorgeklikt. U vestigt automatisch een imago als expert.

Betaalde advertenties op Google

U kan uiteraard betalen om hoog te verschijnen voor bepaalde zoekopdrachten in de Googleresultaatpagina. Een eerste probleem daarbij is de keuze van de juiste (combinatie van) trefwoorden en eventuele regionale omschrijving. Een vak op zich. Maar het effect ervan is vele malen lager dan het effect van SEO. Volgens sommige ramingen ligt de gemiddelde “conversie” van via SEO gecreëerde leads op 15% tegenover 2 tot 5% voor betaalde advertenties.

Lange termijn resultaten

In tegenstelling tot betaalde advertenties die stoppen wanneer u stopt met betalen blijven SEO-resultaten werken gedurende weken, maanden, zelfs jaren. Pagina’s die goed scoren blijven een return on investment leveren lang na hun publicatie. Indien u blijft bloggen – en SEO optimaliseren – zullen de resultaten blijven groeien in lijn met de groei van uw blog en website.

Anderzijds mag u geen onmiddellijke resultaten verwachten van een SEO-strategie. Uw blog zal niet onmiddellijk op positie nummer 1 terecht komen. SEO is een lange termijn investering maar één die zich over tijd steeds versterkt. Een voorsprong in SEO is niet gemakkelijk ongedaan gemaakt. U kan dus beter niet langer wachten. Ander kantoren wachten ook niet.

Deze post is ook beschikbaar in: FR

Door Ben Houdmont

Ben was jarenlang actief op managementniveau bij o.m. Wolters Kluwer (België en Spanje) en Larcier-DeBoeck, steeds met de focus op product/marktontwikkeling en marketing. Bij KnowToGrow is zijn ervaring als CEO, juridisch uitgever en marketingmanager de basis voor de ontwikkeling van innovatieve content-marketing strategieën. De laatste jaren was Ben actief als uitgever van Artsenkrant maar met KnowToGrow sluit hij opnieuw aan bij zijn juridische opleiding (UA en KUL) en zijn managementopleiding aan de Vlerick Business school.