Categorieën
Content Marketing

Content marketing: wat is “waardevolle” informatie?

U kan pas waardevolle of relevante informatie publiceren wanneer u weet voor welke doelgroep u schrijft en wat hen écht bezighoudt. De volgende 6 vragen zetten u een flink eind op weg.

Content marketing gaat over veel meer dan het uzelf op de borst kloppen m.b.t. uw kennis, producten of diensten. Klanten of prospecten kleven hierop het label “reclame” en bekijken de informatie sceptisch.

Hubspot (software voor content marketing) is één van de pioniers inzake content marketing. Op hun blog (nieuwsrubriek) vindt u bijvoorbeeld templates, how to’s, voordelen, trends, … m.b.t. content marketing los van hun eigen software. Zij creëren als het ware een sfeer waarin de lezer overtuigd wordt van de resultaten en haalbaarheid van content marketing en vervolgens de software als een middel gaan zien om die resultaten te kunnen behalen.

Wat betekent dit voor u?

Genereer ideeën voor waardevolle content vanuit de volgende 6 vragen

  • Wie is uw ideale klant: sector, grootte, regio, functie, beschikbare budget, …
  • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen/problemen voor uw doelgroep? Splits eventueel op per functie: een manager die beslist over het wel of niet inzetten van uw product of dienst heeft andere uitdagingen dan de persoon die met uw product of dienst gaat werken.
  • Wat zijn de drempels waardoor uw doelgroep er niet in slaagt om voor een bepaalde uitdaging of een probleem een goede oplossing uit te werken?
  • Welke informatie kan u samenbrengen die aantoont dat het belangrijk is dat men vandaag actief over bepaalde uitdagingen nadenkt? De aanleiding kan zijn: nieuwe concurrentie, een veranderende regulering, nieuwe technologie, … Focus op thema’s waarvoor uw product of dienst kan bijdragen tot een oplossing.
  • Welke informatie, tools voor bijvoorbeeld berekeningen, … kan u uitwerken die een (potentiële) klant helpt om (betere) oplossingen te kiezen om bepaalde uitdagingen/problemen tot een goed einde te brengen?
  • Onder welke vorm kan uw informatie of tool het meest gebruiksvriendelijk zijn voor uw doelgroep: een artikel, powerpoint- of excel-template, een app, …

Geef een belangrijkheidsscore

Niet elk idee is even relevant. Weerhoud enkel informatie of tools die u kan koppelen aan producten of diensten die vandaag en in de toekomst een fundamentele bijdrage leveren aan uw bedrijfsresultaat.

Deze post is ook beschikbaar in: FR

Door Dany Daelemans

Dany is een marketingprofessional met een passie voor communicatie, digitale media en marketingtechnologie. Hij werkte 20 jaar voor Wolters Kluwer België in marketing, sales en productontwikkeling. Sinds 2004 werkt hij op freelance basis voor overwegend professional services en vrije beroepers. Als content- en communicatiecoördinator voor klanten of KnowToGrow gaat hij dagelijks op zoek naar relevante marketinginformatie voor de juridische markt en focust hij op boeiende verhalen die informeren, motiveren en conversaties uitlokken. Volg hem op Twitter @danydaelemans.