Home > Algemeen > Elfri De Neve onthult
Elfri De Neve, pionier van contentmarketing voor advocaten

Wie in juridisch Vlaanderen kent de naam Elfri De Neve niet? De website van het kantoor Elfri De Neve scoort in de meest gebruikte zoekmotoren voor een groot aantal juridische trefwoorden zeer hoog, vaak zelfs de eerste plaats. KnowToGrow Legal vond het dan ook dringend tijd om kennis te maken met deze “Google-kampioen” van juridisch Vlaanderen.
Het werd een zeer openhartig gesprek waarin meester De Neve geen enkele vraag ontweek.

Klantenwerving voor advocatenkantoor Elfri De Neve

Wanneer men de website van Elfri De Neve bekijkt kan men enkel onder de indruk zijn van de gigantische rijkdom aan juridische inhoud die er te vinden is. De vragen die daarbij bij ons onmiddellijk opkwamen waren: Waarom? en Hoe?
Vanaf het begin van het gesprek werd de eerste vraag zeer duidelijk beantwoord: De website van Elfri De Neve is een marketinginstrument, met de bedoeling klanten te werven, en een sterk merk uit te bouwen.
Zoals hierboven reeds gezegd, iedereen in juridisch Vlaanderen kent de naam Elfri De Neve. Dus het uitbouwen van een gekend merk is zeker geslaagd. “Ik heb het geluk een naam te dragen die niemand anders heeft. De keuze om die naam uit te bouwen tot een merk was dan ook voor de hand liggend.”

Pionier van contentmarketing voor advocatenkantoren

Elfri is een pionier van de juridische content marketing in Vlaanderen. Hij opent het gesprek met te zeggen dat websites van advocatenkantoren die niet voortdurend “actief” zijn niet wervend kunnen zijn. Stelling die wij vanuit KnowToGrow Legal uiteraard volledig onderschrijven. Zie daarover bijvoorbeeld het artikel “U wil groeien? Schrap uw passieve website … ga voor inbound marketing”
Hij voegt er nog aan toe dat men op zijn website niet moet zoeken naar de traditionele pagina’s “Wie zijn wij?” “Wat kunnen wij voor u doen?”, … die men op de meeste advocaten sites vindt. Terecht zegt hij dat de mensen niet op zoek zijn naar dat soort informatie wanneer zij gaan surfen op het Internet, en zulke inhoud de google-rankings dus niet positief zal beïnvloeden.
Men zegt dat de online marketeer moet denken als een uitgever, en dat doet Elfri De Neve.
De website van kantoor De Neve werd reeds 12 jaar geleden gelanceerd. Dus lang voor dat de marketing inzichten die aan de basis ervan liggen ruim verspreid waren.
Elfri De Neve vertelt fier dat op zijn website 12 000 “pages” te vinden zijn (waarbij elke “page” meerdere, soms tientallen, bladzijden lang kan zijn). Er worden dagelijks 10 bijdragen geschreven of herschreven.

Voortdurende monitoring

Elk van deze “pages” wordt voortdurend gemonitord. Indien bepaalde items zakken in de rankings wordt er nagegaan welke concurrent het beter doet en waarom. De bijdrage wordt dan zeer bewust herschreven met het concurrerend artikel voor ogen. Het is duidelijk dat er voor meester De Neve ook een spel element aan vast zit, hij wil winnen. “Wij maken heel bewust een product dat niemand kan inhalen.”
Maar als ik hem lachend vraag of het dan toch ook een wat uit de hand gelopen hobby is wordt dat met klem ontkend. De website zorgt ervoor dat het kantoor een voortdurende instroom heeft van nieuwe klanten. “Wij werven Vlaamse klanten worldwide. Ik heb bijvoorbeeld twee expat klanten in Australië die op mij beroep doen met betrekking tot hun onroerend goed in Vlaanderen.”
Maar behalve klanten werven en een sterk merk uit te bouwen heeft Elfri De Neve toch nog een andere motivatie.

250 000 unieke bezoekers per maand

Naast de Google rankings wint hij ook in aantal bezoekers. De laatste maand had hij 250 000 unieke bezoekers, en dat is een vrij constant gegeven. Voor een juridische website zijn dat gigantische aantallen. En dat betekent dat de website waarde heeft. En dat is dus de ultieme doelstelling: vroeg of laat zal hij de website verkopen. Ofwel aan een uitgever die het dan kan exploiteren als een uitgeefproduct ofwel aan een advocatenkantoor als marketingtool.
Op dit ogenblik wordt er hard gewerkt aan een volledige nieuwe website. De nieuwe website zal een aantal nieuwe functionaliteiten hebben waarmee nieuwe businessmodellen kunnen uitgeprobeerd worden. Zo zal het misschien mogelijk zijn om op een Wikipedia-achtige wijze een groter aantal mensen te laten meewerken aan de inhoud. “Nu krijg ik reeds af en toe suggesties voor verbeteringen van universiteitsprofessoren. Dat zou dan éénvoudiger en sneller kunnen.”
Elfri De Neve overweegt verder om het downloaden van informatie of het afdrukken betaalbaar te maken. De website wordt immers ook veel bezocht door collega-advocaten en die zouden dan moeten betalen om de bibliotheek op die manier te gebruiken. “Maar tegen een fractie van de prijs van de traditionele uitgevers”.

Multichannel marketing voor het advocatenkantoor

Maar terug naar de marketing van advocatenkantoor Elfri De Neve.
Marketing is het effectiefst wanneer er meerdere kanalen gebruikt worden die elkaar ondersteunen.
Dankzij de sterke resultaten in de zoekmachines wordt Elfri De Neve niet enkel door potentiële klanten gevonden maar ook door de media. Zo werd hij uitgenodigd om mee te werken aan het programma over insolventie op VT4 “Rekeningen in het rood”, wat 700 000 kijkers opleverde.
En dat was dan weer aanleiding om een boek van 240 pagina’s te schrijven over beslagrecht bekeken vanuit het standpunt van de schuldenaar. “Iedereen moet één boek schrijven in zijn leven. Zo, dat heb ik dus ook gedaan”. En zo bouwt men een sterk advocatenmerk.

Moderne technieken ten dienste van de productiviteit

Het is dus geen hobby, maar wel een passie: “Ik heb mijn vrouw steeds gezegd dat het recht mijn maîtresse is, en dat ze dat moest accepteren”.
En daarmee komen wij bij onze tweede vraag, met name het Hoe.
Het bouwen en onderhouden van zulke een gigantische bibliotheek is uiteraard groepswerk. “Elke advocaat zou dagelijks minstens 3 uur moeten studeren. Hier studeert men al schrijvend.”
Maar het is ook duidelijk dat meester De Neve een flink stuk van het schrijfwerk op zich neemt.
Het schrijven gebeurt niet volgens een op voorhand vast gelegd plan. De onderwerpen worden behandeld naarmate de auteurs inspiratie en zin hebben om het onderwerp te behandelen, of wanneer bepaalde onderwerpen in de actualiteit staan.
Elfri De Neve gebruikt daarbij speach-recognition software waardoor hij de artikels grotendeels kan dicteren. Meestal werkt hij op de drie simultaan geopende schermen op zijn bureel. Maar hij heeft in zijn kantoor ook een luie zetel staan tegenover een gigantisch scherm, en soms “schrijft” hij vanuit die comfortabele setting. Ik zou het begrijpen indien Mevrouw de Neve wat jaloers zou zijn op de maîtresse van haar man.

Verrassend marketingadvies voor beginnende advocaten

Maar als afscheid geeft Elfri De Neve mij nog een verrassend marketingadvies voor beginnende advocaten: “Klantenwerving gebeurt het beste op café. Ga naar de volkscafés, kleed, praat en gedraag u als één van hen, maar zorg ervoor dat de cafébaas weet dat gij advocaat zijt. Een avond op café levert gegarandeerd een klant op, zeker op het platteland.”

Bekijk ook
Pricing legal services
Value Pricing – Hoe de prijs bepalen van uw diensten als advocaat, deel 3
Pricing legal services
Alternatieve Prijsmodellen – Hoe de prijs bepalen van uw diensten als advocaat, deel 2
Pricing legal services
Hoe de prijs bepalen van uw diensten als advocaat. Deel 1
Het heruitvinden van advocatenkantoren