Categorieën
Kanalen

Jureca: Waar rechtszoekenden en advocaten elkaar vinden

Gebrekkige marktwerking advocatuur

Er zijn veel advocaten in België. Té veel volgens sommigen. Men spreekt over verborgen armoede binnen het beroep, waarbij een aantal confraters niet voldoende klanten zouden hebben om een behoorlijk inkomen te vergaren.
Nochtans blijven vele rechtszoekenden angstig uit de buurt van advocaten, uit vrees voor torenhoge facturen. In onze sterk gejudiceerde maatschappij is er een enorme, onbeantwoorde, vraag naar juridische bijstand en advies.
Dat is op zijn zachtst gesteld eigenaardig, want in een goed functionerende markt zouden vraag en aanbod elkaar moeten vinden, op een aanvaardbaar prijsniveau voor zowel aanbieder als vrager.

Het is dus duidelijk dat de markt voor juridische dienstverlening niet optimaal functioneert, Slecht functionerende markten zijn doorgaans het gevolg van oligopolie ’s. Maar dat is niet het geval voor de advocatuur in ons land, juist gekenmerkt door een groot, versnipperd aanbod. De tweede oorzaak voor gebrekkig werkende markten is het gebrek aan transparantie aan de aanbodzijde: wie biedt er welke diensten? tegen welke prijs? met welke garanties? …

Dit gebrek aan transparantie, waarbij de juridische dienstsverleners en de rechtszoekenden elkaar niet vinden, was 2 jaar geleden de aanleiding voor de oprichting van de juridische marktplaats Jureca.

In een interview met twee van de oprichters, Thomas Van Roy en Edgar Warmoes, recent gepubliceerd op Jubel, noemde Philip Verhaeghe dit de juridische verbastering van Archimedes’ kreet ‘Eureka’. Het vervolg van dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op dat interview.

Wat is een Juridische Marktplaats?

Over het verschil tussen een directory, een virtuele marktplaats en een “review site” zie mijn artikel Tripadvisor voor advocaten . In dat artikel gaf ik aan dat deze verschillende moderne marketingkanalen onvermijdbaar naar elkaar toe groeien. Zo ook Jureca.

De basisversie van een marktplaats is een puur “booking” systeem en het businessmodel is doorgaans even éénvoudig: de markplaats stort de betaling van de koper door aan de verkoper mits afhouding van een commissie.
Maar de actuele deontologische regels van de advocatuur stellen dat een advocaat aan niemand een honorarium, voorschot of enigerlei andere vergoeding mag betalen als tegenprestatie voor de introductie van een cliënt. Voor hun aanwezigheid op het platform betalen de advocaten daarom een vaste maandelijkse fee, onafhankelijk van het aantal aangebrachte zaken of cliënten.

De reden dat aanbieders van producten en diensten hun waren aanbieden op een marktplaats (in plaats van op hun eigen website) is de trafiek die een goed gerunde marketplace weet te genereren. In het hierboven vermeldde artikel stelde ik dan ook dat trafiek generen de uitdaging was voor marketplaces.

Overname Juridisch Forum

Hun recente overname van JuridischForum  , de meeste bezochte juridische website in België, geeft aan dat Jureca dat goed heeft begrepen.
Edgar Warmoes verwoordt het als volgt: “Om als advocaat zelf een succesvolle digitale marketing te kunnen voeren, heb je vandaag toch enige specifieke technische kennis nodig. Bovendien heb je geen schaalvoordelen, terwijl die cruciaal zijn op het internet. Als platform bieden we de aangesloten advocaten een gemakkelijke manier om nieuwe cliënten te bereiken.”
Thomas Van Roy vult aan: “Het online forum laat toe om gratis juridische vragen en antwoorden te formuleren. De volgende uitdaging voor ons is om de relevante vragen op het forum te begeleiden naar de professionele dienstverleners op Jureca.”

Aanbod voor de rechtszoekenden

Maar welke dienstverlening biedt Jureca nu juist aan de rechtszoekenden?

Jureca helpt bij het definiëren van de juridische vragen en het zoeken naar de antwoorden.

Daarvoor is er dus het hierboven vermeldde juridisch forum, waar men gratis zijn juridische vragen kan plaatsen, in de hoop er een – relevant en betrouwbaar – antwoord te krijgen. Benieuwd hoe Jureca deze “potpourri” gaat kanaliseren, in het voordeel van zowel de rechtszoekende als van de professionele dienstsverleners. Als ze daarin slagen wordt dat een geweldige hefboom. Maar dat is dus nog toekomstmuziek.

Ook vindt de rechtzoekende op de site van Jureca voor een relatief groot aantal juridische onderwerpen een éénvoudige toelichting die hem of haar moet helpen bij het situeren van het probleem. Volgens de stichters zal deze juridische bibliotheek voor leken geleidelijk aan verder uitgebouwd worden door de advocaten die aan het platform meewerken.

En tenslotte, de echte meerwaarde van Jureca vanuit het standpunt van de rechtszoekende: de voorgedefinieerde “juridische producten”.

De grote drempel voor vele rechtszoekenden, met inbegrip van KMO’s, voor het raadplegen van een advocaat is het gebrek aan prijstransparantie. Het geafficheerde uurtarief mag dan nog redelijk zijn, het aantal uren is meestal een volledige onbekende. Ook wanneer advocaten een vaste prijs voor een dossier afspreken weet de cliënt vaak niet wat hij of zij juist mag verwachten voor die prijs. Wat is er al dan niet in de prijs inbegrepen?

Jureca heeft in samenspraak met een aantal advocaten een groot aantal, in detail beschreven, “producten” gedefinieerd. Daardoor creëert Jureca een echte transparante markt met transparante prijzen. Op de website van Jureca worden er prijzen opgegeven voor deze “producten”, maar niets belet de meewerkende advocaten om de producten aan te bieden tegen lagere (of hogere) prijzen.

Vindt de rechtszoekende zijn oplossing echter niet terug tussen de voorgedefinieerde producten kan hij zelf zijn of haar probleem omschrijven en samenwerkingsvoorstellen ontvangen van gespecialiseerde advocaten uit de eigen regio.

Tenslotte, indien de rechtszoekende onmiddellijk een advocaat wil zoeken, zonder eerst zijn vraag te omschrijven, is er ook de “directory” van advocaten. In de directory zijn alle advocaten opgenomen die ingeschreven zijn aan de diverse balies.
Een 400tal advocaten hebben op dit ogenblik hun profiel al aangevuld met hun “voorkeurmateries”. Men kan in de directory zoeken op naam, vestigingsplaats en voorkeurmateries.

Aanbod voor de advocaten = Klantenwerving

Knowtogrow ondersteunt advocaten bij het zoeken en werven van cliënten. Tijd om ons af te vragen wat de voordelen van Jureca zijn voor onze klanten en lezers.

Ontvangen van verzoeken van rechtszoekenden
In de eerste plaats is er dus de directory waarin alle advocaten zijn opgenomen. Door zich, volledig gratis, te registreren, kan elke advocaat zijn of haar profiel aanvullen met een korte beschrijving, voorkeurmateries, enzovoort.
Daarenboven ontvangt hij of zij dan automatisch gekwalificeerde verzoeken van rechtszoekenden binnen zijn of haar regio en specialisaties!

Is uw profiel op Jureca niet volledig of onjuist? Dan is de vraag waarop u wacht om uw profiel aan te passen of te activeren? Het is immers een gratis dienst. En álle geregistreerde advocaten ontvangen gekwalificeerde leads.

Jureca laat toe dat “derden” (peers, concurrenten, collega’s en cliënten) de geregistreerde leden van Jureca kunnen aanbevelen op basis van hun voorkeurmateries of andere vaardigheden. Wat betreft de voorkeurmateries kunnen deze personen uw deskundigheid in één van de door u opgegeven materies bevestigen.

Premium : Contentmarketing door advocaten op Jureca

Mits het betalen van een – bescheiden – abonnementsprijs wordt het profiel van een dienstverlener “uitgelicht” en wordt er, volgens de oprichters, aanzienlijk meer cliënteel aangetrokken.

Verder zou het op heel korte termijn mogelijk worden voor de “premium leden” om hun eigen content te publiceren op Jureca, en te linken naar de eigen website. Met andere woorden gebruik, te maken van de enorme trafiek van Jureca en JuridischForum om de eigen online zichtbaarheid exponentieel te doen groeien.

Jureca staat immers bovenaan in Google voor meer dan 40 000 trefwoorden, en heeft meer dan 200000 unieke bezoekers en 725000 “page views” per maand.

Professional: Verkoop diensten van advocaten rechtstreeks via Jureca

Maar ook voor de advocaten ligt de unieke meerwaarde van Jureca is de voorgedefinieerde producten.
Jureca voorziet in duidelijk afgelijnde, kant en klare oplossingen voor courante juridische oplossingen. Als “Professional lid” kan u deze “producten” aanbieden tegen de door u bepaalde prijs.
Vermits de prijs en de dienstverlening op voorhand vastliggen kan Jureca instaan voor het aanbrengen van de zaken en voor de facturatie. De advocaat kan zich concentreren op zijn vak: het juridisch advies en/of ondersteuning bij conflictbehandeling. Administratie en risico van onbetaalde facturen zijn voor Jureca.

Specialisaties juridische dienstverlening

Hoe vorderen de marketinginspanningen? Thomas Van Roy: “Tot nog toe hebben wij eigenlijk twee soorten advocaten ontmoet: 1) zij die overtuigd zijn van het belang van digitale transformatie en ons project direct een kans willen geven en 2) zij die minder met digitale transformatie bezig zijn en er nog niet het nut van inzien om samen met hun consumenten te veranderen. Zij menen wellicht dat ze ook verder in de toekomst hun klanten via-via zullen kunnen werven.”

Warmoes vervolgt: “Nieuwe advocaten met een specifieke niche zijn meer dan welkom op ons digitaal platform. Wij bieden deze specialisten immers de gelegenheid om zich duidelijk te profileren als expert in hun materie. Door elk advocaat uit te nodigen zijn of haar voorkeurmateries aan te duiden, creëren wij ook weer meer transparantie. Bovendien kunnen de klanten achteraf feedback geven. Met die commentaar kan men dienstverleners met elkaar vergelijken. “

Bij KnowtoGrow zijn wij er voorstander van dat het OVB voor een – beperkt – aantal specialisaties objectieve, verifieerbare criteria zou definiëren. Ook dat zou bijdragen tot de transparantie van de markt. Maar daarnaast is er o.i. plaats voor een systeem van vrije keuze van voorkeurmateries en voorkeursectoren, waarvan de “verificatie” gebeurt via een publiek feedback systeem zoals Jureca.

Toekomstplannen Jureca

Momenteel is de grootste zorg om alle binnenkomende vragen van rechtzoekenden vlot te verwerken en toe te wijzen. “We stellen vast dat de bevolking geconfronteerd wordt met een groot aantal juridische proberen waarvoor zij geen oplossing vindt. Wij kunnen op dit ogenblik niet elke vraag zo maar rechtstreeks doorsturen naar een advocaat en we kunnen ook niet iedereen zelf helpen met een eerste advies.”

Geregistreerde advocaten zijn dan ook zeker van een regelmatige toevloed van zaken. In de toekomst, wanneer meer advocaten zich zullen geregistreerd hebben zal dat misschien wijzigen. Op dat ogenblik zullen de advocaten zich op Jureca sterker moeten profileren. Men kan daarbij denken aan het actief meewerken aan het – gratis – juridisch forum en aan het publiceren van artikels en documenten in de juridische advies-bibliotheek. Dankzij het grote bereik van Juridisch Forum en Jureca, zal zich dat dan ook vertalen in sterkere resultaten op Google voor de eigen website.

In Nederland zijn er momenteel een vijftal platformen op de markt. Warmoes vindt het interessant om die strijd te volgen, want uiteindelijk is er volgens het ‘winner takes all’-principe maar plaats voor één, hoogstens twee aanbieders in een dergelijke ‘social business’.

En Jureca wenst in België die nummer 1 te zijn. Op dit ogenblik wordt er dan ook volop geïnvesteerd in de verbreding en verdieping van de dienstsverlening.

Dit jaar hoopt Jureca een eerste financiering van risicokapitaalverschaffers rond te krijgen. “Want op korte termijn willen we voor elke regio en voor elke specialisatie minstens één advocaat hebben. Zo zullen we alle vragen van de consumenten kunnen oplossen. En op de lange termijn willen we onze juridische dienstverlening alsmaar efficiënter, sneller en beter maken.”

Meer info op www.jureca.be

Integratie in uw totale marketingaanpak als advocatenkantoor

En als u wil weten hoe U Jureca, of andere nieuwe kanalen, moet integreren in uw totale marktbenadering, dan zal KnowtoGrow u daarbij graag helpen. Contacteer ons vandaag nog. De juridische wereld staat niet (langer) stil.

 

Door Ben Houdmont

Ben was jarenlang actief op managementniveau bij o.m. Wolters Kluwer (België en Spanje) en Larcier-DeBoeck, steeds met de focus op product/marktontwikkeling en marketing. Bij KnowToGrow is zijn ervaring als CEO, juridisch uitgever en marketingmanager de basis voor de ontwikkeling van innovatieve content-marketing strategieën. De laatste jaren was Ben actief als uitgever van Artsenkrant maar met KnowToGrow sluit hij opnieuw aan bij zijn juridische opleiding (UA en KUL) en zijn managementopleiding aan de Vlerick Business school.