Categorieën
Business development Uncategorized

De advocaat als effectieve bestuurder in vennootschappen en vzw’s.

Advocaten zetelen vaak, al dan niet geremunereerd, in raden van bestuur. Het is immers een uitstekende netwerkinggelegenheid en het staat bovendien goed op een cv. Maar de eisen die aan bestuurders gesteld worden, zowel door de organisaties zelf, als maatschappelijk, worden steeds stringenter. De taken en verantwoordelijkheden van het mandaat worden als maar zwaarder en de risico’s inzake aansprakelijkheid nemen toe.​
Een publiredactionele bijdrage door EMS EHSAL Management School