Categorieën
Branding Content Marketing Kanalen Social media

10 personal branding-tips voor advocaten

In augustus publiceerde ik een vurig pleidooi voor “personal branding” voor advocaten in het artikel “Investeren in Personal Branding belangrijker dan in Digital Innovation”
Ik beloofde toen om in een volgend artikel een aantal tips te geven hoe men als advocaat aan personal branding kan doen en intieme klantenrelaties kan bouwen.

Ik hoop dat ik een aantal lezers overtuigd heb van de wenselijkheid om marketinginspanningen te concentreren rond de individuele advocaten. Voor hen is onderhavig artikel bedoeld.

Deze 10 tips zijn gebaseerd op het artikel van Steve Bell en John Hellerman “How To Make It Rain By Marketing Individual Lawyers” aangevuld met mijn persoonlijke ervaringen. De meeste van deze tips zijn in het bereik van elke advocaat die het belang van Personal Branding onderkent. Andere zijn wat ambitieuzer.

1) Definieer uw dienstverlening.

We kunnen het niet voldoende herhalen: De eerste en belangrijkste stap in elke marketingcampagne is uw aanbod te definiëren.

Advocaten moeten aangeven welke specifieke noden zij voor hun klanten ledigen en wat hun aanbod beter maakt dan dat van de concurrentie. Geen éénvoudige oefening om te definiëren wat u differentieert van andere advocaten.

Veruit de beste manier om dat te doen is om het aan uw klanten zelf te vragen! Daarbij kunnen de voorbeelden uit het artikel “Alle advocatenkantoren zijn hetzelfde. Of niet?”  een houvast bieden.

2) Vraag naar doorverwijzingen en aanbevelingen.

Doorverwijzingen zijn (nog steeds) de meeste effectieve marketingtechniek voor advocaten. En ook heel éénvoudig. Wanneer een klant tevreden is zal hij gretig zijn om u aan te bevelen bij een college, vriend, relatie.

Het moeilijkste is het te vragen. Door de vraag naar doorverwijzingen een onderdeel te maken van een klantenfeedback programma, zoals beschreven in “Klantenfeedback, de meest kosteneffectieve marketingactie voor advocaten.”  kan dat onwennig gevoelen grotendeels weggenomen worden.

3) PR: Publieke aanbevelingen.

Om doorverwijzingen te krijgen moet men doorverwijzers hebben. Elke advocaat heeft doorverwijzers. Maar soms, bijvoorbeeld bij een beginnende advocaat, zijn dat er te weinig. Dat is waar individuele PR kan helpen. Onderzoek heeft uitgewezen dat drie vermeldingen in media, die gelezen en gerespecteerd worden door uw target groep, bijna hetzelfde vertrouwen creëren bij potentiële klanten dan een persoonlijke aanbeveling.

4) Content creatie.

Het publiceren van waardevolle en originele artikels rond uw specialiteit zal u snel helpen om opgemerkt te worden.

Of die content verdeeld wordt via “onafhankelijke” kanalen (zoals vakbladen of nieuwsbrieven van professionele uitgevers) of via de eigen kanalen (blog, sociale netwerken, e-newsletters) heeft daarbij niet veel belang. Internet-gebaseerde “sharing tools” zullen ervoor zorgen dat uw inhoud bij het geïnteresseerde publiek terecht komen. Op voorwaarde dat de inhoud waardevol en origineel is.

5) Spreek-opportuniteiten voor kleine groepen.

Optreden in conferenties met veel deelnemers oogt aardig op uw cv, maar als het erop aankomt om persoonlijke relaties op te bouwen zijn kleine groepen (maximum 20 deelnemers) veel productiever. Uw boodschap kan dan veel beter toegespitst worden aan de noden van het publiek en aan uw eigen specifieke knowhow.
Met zulke kleinere groepen wordt best een theateropstelling vermeden. Door bijvoorbeeld een ronde-tafel opstelling wordt  onmiddellijk het gevoelen gecreëerd van een vergadering in plaats van een conferentie. Deelnemers zullen zich meer betrokken voelen en een beeld van u overhouden als hands-on raadgever die bereid is zich te verdiepen in hun specifieke vragen.

6) Word een referentiepunt in uw veld.

Eén van de meer ambitieuze tips. Het idee is om rond uw naam een “online vergaderpunt” te creëren door het schrijven van een succesvolle blog, het oprichten van een vereniging met een specifieke focus of doelstelling, het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst (of een cocktail op de jaarlijkse conferentie waaraan uw klanten uit de gekozen niche deelnemen), … Opinieleider worden is een ambitieuze goal maar wel één die in het bereik ligt van de meeste advocaten die er de moeite voor willen doen zoals wij aangaven in het eerder gepubliceerde artikel Jan Denys (Randstad) over het hoe en waarom van opinieleiderschap

7) Vertel over uw successen.

Mensen houden van verhalen. Uw klanten kunnen misschien onder de indruk zijn van uw diploma’s en titels maar wat hen echt boeit is te vernemen hoe u andere klanten zoals zij heeft geholpen. Casestudies brengen uw capaciteiten tot leven.

8) Vertel over u, niet over uw studies en loopbaan.

Misschien hoort u het niet graag maar de kans dat uw cv wezenlijk verschilt van dat van vele van uw confraters is niet groot. Dus vertel uw klanten liever over uw visie en passies. Persoonlijk zou ik het beperken tot aspecten die met uw beroep te maken hebben (waarom bent u advocaat geworden, over welke realisatie bent u het meeste fier, hoe ziet u de sector binnen 10 jaar en hoe anticipeert u daarop, …)

Maar andere marketing specialisten zullen aanraden om ook passies buiten de professionele sfeer te vermelden. De bedoeling is steeds om u als unieke partner van vlees en bloed voor te stellen, waardoor u gemakkelijker bereikbaar overkomt en de mensen sneller zullen geneigd zij u te bellen of te mailen. U beslist zelf hoe persoonlijk u daarbij wil zijn.

Maar opgelet: verhef u zelf niet tot een soort superman en hou het kort! Liever een paar korte “quotes” naast een foto, dan een lange tekst die niemand zal lezen. Een goed alternatief is eventueel een kort video-interview!

9) Recycle.

Tracht uw “content” maximaal te hergebruiken om zo de beste PR-return te krijgen met de minste inspanning: Een artikel in een vakblad kan de basis zijn voor een voordracht, kan herwerkt worden tot een blog-artikel of een persbericht. En al uw activiteiten kunnen aan uw cv gelinkt worden.

10) Share content.

Alle reacties die de hierboven vermeldde activiteiten genereren moeten via uw eigen sociale media, en die van uw confraters binnen het kantoor, “gedeeld” worden. (Uiteraard wordt u daarbij verondersteld “to return the favour” en de PR-activiteiten van uw confraters ook te “sharen”). Uw “friends “en “followers” zullen wanneer uw berichten hen interessant lijken, op hun beurt uw berichten delen in hun netwerken, waardoor er een sterk “amplifier” effect optreedt.

Op die wijze ontwikkelt u een gezaghebbende stem in de middens die u interesseren.

Advocaten hebben vaak onvoldoende tijd voor een volgehouden inspanning.

Het “marketen” van individuele advocaten, naast het kantoor is altijd zinvol geweest. De huidige marketingomgeving maakt het enkel nog noodzakelijker om van de advocaten, de topproducten van het kantoor, het centrum van de marketinginspanningen te maken.

De hierboven gegeven tips zijn grotendeels in het bereik van de meeste advocaten. Maar het vraagt wel een volgehouden inspanning. Alle “branding” is lange termijn werk en vraagt consistentie. Dat is ook zo voor Personal Branding. Zie daarover ook het artikel “Sterke advocatenmerken, hoe bouw je die?” 

Vermits advocaten vaak erg drukke periodes hebben, is er niet altijd voldoende tijd voor zulk een permanente inspanning. Daarom bestaat KnowToGrow Legal. Vanuit onze kennis van de markt en affiniteit met de advocatuur kunnen wij  instaan voor permanentie en ervoor zorgen dat uw inspanningen het best renderen. U kan ons steeds contacteren voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Deze post is ook beschikbaar in: FR

Door Ben Houdmont

Ben was jarenlang actief op managementniveau bij o.m. Wolters Kluwer (België en Spanje) en Larcier-DeBoeck, steeds met de focus op product/marktontwikkeling en marketing. Bij KnowToGrow is zijn ervaring als CEO, juridisch uitgever en marketingmanager de basis voor de ontwikkeling van innovatieve content-marketing strategieën. De laatste jaren was Ben actief als uitgever van Artsenkrant maar met KnowToGrow sluit hij opnieuw aan bij zijn juridische opleiding (UA en KUL) en zijn managementopleiding aan de Vlerick Business school.