Categorieën
Algemeen Branding Content Marketing Social media

De rol van de content marketing verantwoordelijke in een advocatenkantoor

Abstract: De drempel voor het gebruik van sociale media door advocatenkantoren wordt verlaagd, en de effectiviteit verhoogd, door aanduiding van een centrale content marketing verantwoordelijke.

Inleiding                

In een vroeger artikel (Marketingplannen en communicatieplannen voor advocaten) wezen we erop dat het voor een individuele advocaat haast onmogelijk is om voortdurend aanwezig te zijn op de relevante online plekken met relevante content. Anderzijds zijn het individuele personen die het meest succesvol zijn op de sociale media en de sterkste lijst van trouwe “followers” ontwikkelen. In dit artikel geven we enkele, éénvoudige, tips hoe dit probleem kan opgevangen worden o.m. door het aanduiden van een centrale content marketing verantwoordelijke.

Dit kan uiteraard een part time activiteit zijn naast andere verantwoordelijkheden van dezelfde persoon. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat de online omgeving voortdurend wijzigt en er dus wel behoefte is aan een zekere specialistische kennis, die voortdurend geactualiseerd wordt. Een alternatief is om de taken van de centrale content marketing verantwoordelijke toe te vertrouwen aan een extern bureel.

Taken van de centrale content verantwoordelijke met betrekking tot het gebruik van sociale media

  1. Centraliseren van zo veel als mogelijk informatie over het kantoor op de sociale media accounts van de firma. Op die manier worden deze accounts een bron van inspiratie en een richtinggevend baken voor alle medewerkers van het kantoor. Deze “waterval” van informatie zal op zich niet veel effect hebben, en geen lange lijst van followers als gevolg hebben. Maar elke medewerker kan beslissen wat relevant is voor zijn online aanwezigheid, voor zijn followers, voor zijn klanten, en wat hij dus gaat gebruiken voor zijn eigen tweets en blog-artikels.Niet enkel wordt hierdoor een grotere efficiëntie bereikt (want het publiceren gebaseerd op een bestaande tekst is heel wat sneller dan vertrekkend van een blanco pagina), maar ook een grotere consistentie tussen de verschillende “personal brands” van het kantoor, maar met behoud van de verschillende persoonlijkheden.
  2. De medewerkers kunnen het plaatsen van nieuwe artikels vanuit de centrale pool of de “twitter list” op hun persoonlijke sociale media accounts automatiseren via het gebruik van zogenaamde “social tools”. Dit mag echter niet het grootste deel van hun online aanwezigheid uitmaken. Social media moeten persoonlijk blijven. Dus persoonlijke reacties op de actualiteit en op postings van derden blijven essentieel. Het coachen en opvolgen van deze geautomatiseerde aanwezigheid is een belangrijke rol die best kan toevertrouwd worden aan de centrale content marketing verantwoordelijke.
  3. Anderzijds zijn het vaak de discussies tussen de verschillende advocaten van het kantoor die de meeste belangstelling opwekken. En indien concurrerende kantoren zich mengen in de discussie is het nog beter. Betrek bij deze discussies zo mogelijk ook de klanten, vraag hen naar hun mening. Hier ligt een andere mogelijk rol voor de centrale content verantwoordelijke. Maar opgelet, het gaat hier om persoonlijke peer-to-peer gesprekken. De marketing- of content-verantwoordelijke van het kantoor mag zich niet publiekelijk mengen met deze relatie van de advocaat met zijn klant . Hij kan echter wel de betrokken partner discreet erop wijzen dat deze of gene klant misschien kan uitgenodigd worden om deel te nemen aan de discussie.
  4. Ten slotte is er de planning. Er zijn voortdurend thema’s waarover kan gecommuniceerd worden, en uiteraard zullen de verschillende medewerkers zich geregeld geroepen voelen om bijdragen te posten. Of niet? Neen dus. Voor de vennoten en medewerkers van het kantoor is communicatie niet hun eerste zorg. Het is dus absoluut noodzakelijk dat er geregeld “redactievergaderingen” worden georganiseerd, waarin onderwerpen voor de komende weken worden vastgelegd en waarbij voor elk onderwerp wordt bepaald wie de “lead” neemt en wie daarop (wellicht) zal reageren en verder bouwen. (Het is daarbij niet noodzakelijk dat deze “vergaderingen” fysisch doorgaan. Het kan ook “virtueel”). De “redactieverslagen” worden publiek gemaakt via de sociale media van het kantoor. Op die manier zijn alle medewerkers op de hoogte (zie hierboven punt 1) en kunnen zij zich eventueel al voorbereiden. En ook de geïnteresseerde (potentiële) klanten zullen beginnen uitkijken naar deze relevante info.

Deze post is ook beschikbaar in: FR

Door Ben Houdmont

Ben was jarenlang actief op managementniveau bij o.m. Wolters Kluwer (België en Spanje) en Larcier-DeBoeck, steeds met de focus op product/marktontwikkeling en marketing. Bij KnowToGrow is zijn ervaring als CEO, juridisch uitgever en marketingmanager de basis voor de ontwikkeling van innovatieve content-marketing strategieën. De laatste jaren was Ben actief als uitgever van Artsenkrant maar met KnowToGrow sluit hij opnieuw aan bij zijn juridische opleiding (UA en KUL) en zijn managementopleiding aan de Vlerick Business school.