Categorieën
Business development Organisatie Strategie

Innovatieaftrek: een business development opportuniteit voor advocaten.

De Belgische bedrijven hebben relatief weinig patenten. De waarde van de Belgische bedrijven bestaat voor minder dan 15% uit IP (Intellectual Property). Ter vergelijking: de waarde van de S&P 500 bedrijven bestaat voor 85% uit “intangible assets”, zeg maar IP.

Nochtans is de innovatieaftrek een instrument waarmee IEDER Belgisch bedrijf zijn fiscale factuur kan verlagen. En in veel gevallen zelf heel gevoelig. Hoe komt het dan dat er zo weinig bedrijven er gebruik van maken?

Waarom maken er zo weinig bedrijven gebruik van de Innovatieaftrek?

Voor de “uitvinders” zelf binnen de bedrijven is er geen echt voordeel te halen uit een octrooi. Uiteraard is het interessant om op een cv de octrooien te kunnen vermelden aan dewelke men heeft meegewerkt, maar is dat voldoende om hen te motiveren? In vele bedrijven zijn zij niet de drijvende kracht voor de octrooiaanvragen.

Voor de meeste bedrijfsleiders vormen octrooien dan weer een kost en achten zij de bescherming die ze erdoor bekomen vaak erg relatief. Maar daar gaat het dus niet om, of toch niet enkel. Het fiscaal voordeel is vele malen groter dan de kost. En de bescherming krijgt men er gewoon bovenop. Fiscale optimalisering is echter, terecht trouwens, niet de hoofdbekommernis van de meeste ondernemers.

Het zijn dan ook steeds vaker niet de uitvinders of de CEO’s maar de CFO’s die de drijvende kracht zijn achter de Belgische octrooiaanvragen. Maar dan stelt zich opnieuw de vraag waarom er niet veel meer zijn?

De CFO’s hebben te weinig kennis van de innovatie in het eigen bedrijf.

Voor de meeste CFO’s is het erg moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen op de bestaande innovatie in het eigen bedrijf.
Er bestaat dus een mooie opportuniteit voor advocaten en fiscalisten om hun klanten te helpen bij de bescherming van hun innovatie, en hen daardoor automatisch te laten genieten van de innovatieaftrek. Maar behalve bij enkele van de grote advieskantoren zoals PWC en KPMG gebeurt dat niet.

“Advocaten en fiscalisten begrijpen niets van octrooien.”

Volgens een door ons geraadpleegde octrooigemachtigde is het probleem dat vele advocaten en fiscalisten te weinig van innovatie kennen. En nog minder van octrooieerbaarheid.

Elk product kan geoctrooieerd worden. De beschermingsgraad is wel afhankelijk van de beschrijving, en kan dus vaak erg relatief uitvallen, zoals vele bedrijfsleiders terecht opmerken. Maar daar gaat het niet om. Vanaf het ogenblik dat het octrooi is aangevraagd komt de innovatieaftrek op gang.

En de echte verborgen schat aan innovatie in de bedrijven zit niet in de producten maar in de processen. Daarenboven is innovatie bijna steeds een incrementeel proces waarbij voortdurend kleine verbeteringen worden aangebracht aan de bestaande processen. Elk van deze verbeteringen kan geoctrooieerd worden en dus de investering in deze verbetering kan toegevoegd worden aan de innovatieaftrek.

Dringend gezocht: Partnerships tussen advocatenkantoren en octrooikantoren.

Advocatenkantoren en fiscalisten kunnen hun dienstverlening niet optimaliseren want zij zijn afhankelijk van de informatie die het bedrijf hen geeft over de voorhanden zijnde innovatie. En vaak zien de bedrijven zelf niet welke innovatie zij op voortdurende wijze realiseren.

De technische kennis en ervaring van een octrooibureel, gecombineerd met de jarenlange bestaande vertrouwensrelatie tussen de advocaat, of fiscalist, en de CFO (of CEO) kunnen de onontgonnen innovaties van het bedrijf (fiscaal) laten renderen. De advocaten moeten hun klanten benaderen samen met een octrooibureel om de bestaande innovatie binnen het bedrijf in kaart te brengen en de octrooibaarheid ervan te beoordelen.
Dankzij de innovatieaftrek wordt het advies onmiddellijk terugverdiend. Het voordeel voor de drie partijen is evident.

Bij KnowtoGrow Legal stellen wij steeds dat om meer werk te krijgen van bestaande klanten advocaten verder moeten kijken dan het puur juridische. Zie daarover bijvoorbeeld het artikel Waarom uw marketinginspanningen ook op uw bestaande kliënten moeten gericht zijn. Elke manier om klanten te helpen in hun bedrijfsvoering zal, rechtsreeks of onrechtstreeks, extra werk opleveren. Een partnership om innovatie bij klanten te onderkennen en te beschermen, en daardoor de fiscale factuur te verminderen, is een no-brainer. Waarop wacht de advocatuur?

En wat met de eigen innovatie van de advocaten?

Ook binnen het eigen kantoor zijn er misschien innovatieve processen opgezet. De externe blik van het octrooikantoor kan misschien ook voor het eigen kantoor een innovatieaftrek opleveren. En in een omgeving zoals de advocatuur waar tot voor kort weinig aandacht ging naar het verbeteren van de processen kan het enkele gegeven dat men de processen bekijkt al verbetersuggesties opleveren en krijgt het kantoor bovenop zijn innovatieaftrek nog een concurentieel voordeel. Ook op marketing gebied is innovatie mogelijk. Bijvoorbeeld via de integratie van marketing automation software of door het opzetten van een klantenfeedback programma.