Categorieën
Algemeen Business development

Verhoog uw prestaties dankzij een betere zelfkennis

De uitmuntendheid van een jurist wordt niet alleen gemeten aan zijn juridische kennis. Het hangt ook af van vaardigheden die gestimuleerd en verbeterd kunnen worden door een verhoogde zelfkennis.

Waarom heeft u gekozen voor het beroep van advocaat? Of waarom heeft u geopteerd om juridisch adviseur te worden? En waarom in zulk een bedrijf? Bent u gelukkig op het werk? Zich deze vragen ernstig stellen, of ze zich opnieuw stellen, zet u reeds op weg naar een verhoogde zelfontplooing.

En gelet op de plaats die het werk inneemt in de hedendaagse samenleving, verdienen deze vragen meer dan ooit om gesteld te worden. De vraagstelling is zelfs essentieel voor beroepen die de mens centraal plaatsen.

Het belang voor juridische beroepsbeoefenaars om dit proces van introspectie door te gaan kan dan ook moeilijk overschat worden. De hulp die u verschaft en de adviezen die u geeft met kennis van zaken zullen nauwkeuriger en effectiever zijn, wat onvermijdelijk een positief effect zal hebben op uw prestaties en op uw business.

U kan daarenboven ook niet ontkennen dat de manier waarop u uw beroep leeft aanzienlijke gevolgen heeft voor uw privaat leven. Daarom alleen al is de tijd die u neemt om deze vragen ernstig aan te pakken de moeite waard

Vertrouw u zelf

Niemand zal ooit in uw plaats kunnen antwoorden. Dit is duidelijk, en toch is de verleiding groot zich te baseren op de perceptie die anderen van u hebben. Stel uzelf dus niet tevreden met de felicitaties of kritiek van een vennoot, uw baas of uw omgeving. U bent het uzelf verplicht verder te gaan dan dat.

Hetzelfde geldt bij het kiezen van uw professionele richting of bij een heroriëntering van uw loopbaan. Vanwege uw onervarenheid op de arbeidsmarkt of het mislukken van een eerdere ervaring, is het geruststellend om te vertrouwen op het advies van anderen om de volgende stap te bepalen. U kan geen grotere fout maken. Niemand anders dan uzelf kan weten wat u echt gelukkig zal maken. Maar weet u dat zelf al ?

Om dit te doen moet u uzelf vertrouwen, en uw verleden negeren. U heeft alle sleutels om de baan te vinden die het beste bij u past. En het maakt niet uit wat uw omgeving daarvan zal denken. Uiteindelijk zullen zij meegenieten van de tevredenheid die u in uw professionele activiteit zal vinden. Als u gelukkig bent, zal uw geluk uw entourage voeden!

Persoonlijkheidstests zoals MBTI kunnen nuttige inzichten geven in sommige van uw persoonlijkheidskenmerken, maar u herleiden tot de conclusies van een geformatteerde test, of u tevredenstellen met een etiket, zal u zeker niet tot de juiste beslissing leiden.

Stel uzelf in vraag (“wat”)

De meest effectieve manier om u zelf te leren kennen is te zoeken naar wat u echt doet leven, wat u ’s morgens uit bed laat komen, wat u gelukkig maakt, wat u motiveert.

Het is door u te (her-)connecteren met wie u echt bent, dat u zal ontdekken wat het beste bij u past. U beschikt over unieke kwaliteiten en vaardigheden omdat u uniek bent!

Dus stel uzelf de vragen die u het meest aanspreken:

– Wat maakt u gelukkig op het werk?
– Welk domein passioneert u het meest?
– Welk soort taken vindt u het leukst?
– Wat wil u professioneel bereiken?
– Wat zijn uw waarden?
– Wat stresseert er u?

Uzelf deze vragen voorleggen zal u helpen zin te geven aan uw werk. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk open vragen stelt. U beperken tot een ja of nee zal u in geen geval tevredenstellen.

Er is uiteraard geen enkel perfect antwoord. En anderzijds zijn er geen foute antwoorden, behalve deze die niet overeenkomen met wie u bent.

Verdiep uw antwoorden (“waarom”)

Nadat uzelf de vraag “wat” gesteld te hebben vraag uzelf “waarom”, systematisch, voor elke vraag die eerder werd beantwoord.

In feite zijn de antwoorden die u op de eerste vragen heeft gevonden niet de belangrijkste. U mag daar absoluut niet stoppen. Want wat u in staat stelt om de vinger te leggen op wat u echt animeert, is te weten waarom dat zo is, waarom u gekozen heeft voor die antwoorden.

De antwoorden op “wat”-vragen zijn vaak geconditioneerd, en geven niet het juiste beeld. Zij worden beïnvloed door de opvattingen die u tot nu toe heeft gebouwd, door de verschillende ervaringen die u heeft opgedaan en zijn het product van uw ego, wat op geen enkele wijze uw echte natuur weerspiegelt.

Het is door uzelf te vragen “waarom” en door naar het “innerlijk” antwoord te luisteren, dat u uw eerste antwoord al dan niet kan valideren en verdergaan met het proces. Om dit te doen moet u luisteren naar uw intuïtie en uzelf losmaken van uw emoties die het product zijn van uw conditionering. Als uw gevoel positief is, kunt u het antwoord valideren en doorgaan.

Concretiseer uw ambities (“hoe”)

Vraag u vervolgens af “hoe” u denkt datgene dat u motiveert te realiseren. Dit maakt het mogelijk om uw gevoelens te concretiseren, om ze een meer materiële dimensie te geven.

Stel u zelf de vraag of u liever alleen of in samenwerking werkt, of u verkiest als onafhankelijke of als werknemer te werken, in een kantoor of thuis, …

Net als bij de “wat”-vragen, kunnen de antwoorden die u aan deze vragen geeft ook het gevolg zijn van uw ego. Dus vraag uzelf systematisch af waarom, zodat u ze kan valideren.

Luister naar de antwoorden die u het meest aanspreken, die die uw innerlijk laten trillen. Uw ego belemmert uw echte natuur. Het is verleidelijk om voor een zeer winstgevende carrière of activiteit te kiezen, maar deze overweging wordt waarschijnlijk door uw ego gedreven.

Vertrouw op uw intuïtie, simpelweg op wat diep in u leeft en vibreert. Eis geen onmiddellijke antwoorden van uzelf. Laat er indien nodig een of meerdere dagen overgaan. Als het antwoord in overeenstemming is met uw diepe natuur, zal het spontaan komen.

Handel vanuit het bewustzijn van wie u bent

Nadat u de antwoorden op uw vragen heeft “gekregen”, en na ze te hebben gevalideerd, zal u al heel blij zijn uzelf beter te hebben leren kennen. De oefening zou echter nutteloos zijn als ze in dit stadium van reflectie zou blijven.

A-priori is zelfkennis zeer abstract, zeker in de professionele wereld. Om het concreet te maken moet u ermee aan de slag. U moet handelen en u niet tevredenstellen met te denken.

De verleiding zal misschien groot zijn om uw werk direct in vraag te stellen, om uw professionele verhoudingen onmiddellijk om te gooien. Maar er is geen enkele reden om te overhaasten. Het is pas op het ogenblik dat u echt in fase bent met uzelf dat de zaken automatisch op hun plaats zullen vallen.

Daarom moet u zich bewust maken van wie u bent, wat u aanstuurt. Zonder dat blijft uw vraagstelling dode letter. En om bewust te worden van de resultaten van uw introspectie is er niets beter dan uw bevindingen te experimenteren met uw huidige relaties. Zet uw professionele relaties op de proef in het licht van de waarden die u echt inspireren. U zal heel snel voelen of u op uw plaats bent.

Voordelen voor uzelf en voor uw relaties

De voordelen die u bekomt door een betere zelfkennis zijn legio.

Voor uzelf:

– U krijgt meer duidelijkheid over wat u motiveert
– U leert tot wat u in staat bent (talenten, vaardigheden, kennis, …)
– U krijgt een positiever zelfbeeld
– U komt gemakkelijker tot beslissingen
– U verkrijgt meer kracht om projecten voort te stuwen
– U wordt efficiënter, op natuurlijke wijze resultaatgericht
– …

In uw omgang met anderen:

– U heeft geen angst of twijfel meer
– De communicatie, de samenwerking en de sfeer zullen beter zijn
– U zal zich gemakkelijker aanpassen aan de mensen en de situaties
– U krijgt een positiever beeld van uw medewerkers en uw bedrijf
– U zal conflicten beperken omdat u, wetend dat u verschillend bent, de verschillen van de anderen zal respecteren
– …

Door een betere zelfkennis draagt u bij aan de duurzame prestaties van uzelf en van uw kantoor, bedrijf of afdeling. Dit brengt evenwicht en welzijn voor uzelf en degenen om u heen. Door uw werk zinvol te maken, zal u gelukkiger zijn en performanter.

De deugdzame cirkel van zelfkennis en zelfvertrouwen

Zelfkennis maakt het dus mogelijk om professioneel evenwicht en welzijn te vinden. Zichzelf onvoorwaardelijk accepteren laat toe zich professioneel te ontplooien. Het geeft de middelen om professioneel gelukkig te zijn.

Als u zichzelf kent, u zelf accepteert en waardeert voor wie u bent, zal u ook het nodige vertrouwen krijgen om door te gaan met uw eigen ontwikkeling. Hoe beter u zichzelf kent hoe meer zelfvertrouwen u zal hebben. En dat zal worden opgemerkt; dat zal gevoeld worden. En dat zal uw werk, uw relaties en uw zaken aanzienlijk vergemakkelijken.