Categorieën
Business development Uncategorized

De advocaat als effectieve bestuurder in vennootschappen en vzw’s.

Advocaten zetelen vaak, al dan niet geremunereerd, in raden van bestuur. Het is immers een uitstekende netwerkinggelegenheid en het staat bovendien goed op een cv. Maar de eisen die aan bestuurders gesteld worden, zowel door de organisaties zelf, als maatschappelijk, worden steeds stringenter. De taken en verantwoordelijkheden van het mandaat worden als maar zwaarder en de risico’s inzake aansprakelijkheid nemen toe.​
Een publiredactionele bijdrage door EMS EHSAL Management School

De professionalisering van het beroep van bestuurder is een opportuniteit voor advocaten.

Kennis van de regelgeving in de brede zin van het woord is een sterk gewaardeerde meerwaarde in bestuurskamers. Advocaten hebben hier een stapje voor op vele andere professionals.

Maar die kennis is niet langer voldoende. Bestuurders moeten de dynamiek van de board room goed doorgronden. Daartoe is relevante kennis vereist inzake corporate governance, over de verdeling van macht in de top van organisaties. Op het vlak van governance hebben we codes, best practices en heel wat onderzoek. Maar de hamvraag blijft: hoe zet je dit allemaal om in de praktijk en word je een effectieve bestuurder?

Het nieuwe programma “Corporate governance: de effectieve bestuurder in vennootschappen en vzw’s”, van EHSAL Management School (EMS), een samenwerking tussen KU Leuven en Odisee, is speciaal ontwikkeld om bestuurders van organisaties verder te professionaliseren en om hen bij te staan voor hun taak in de bestuurskamer. Dit door kennis en ervaringsuitwisseling met topdocenten inzake bestuurlijk leiderschap en waarde gedreven governance.

In het programma komen recente wetenschappelijke inzichten omtrent deugdelijk bestuur, risicomanagement en financieel beheer aan bod, gecombineerd met aandacht voor ‘board room dynamics’.

Via een keuzesessie wordt het programma verder gespecifieerd voor bestuurders van familiebedrijven, van overheidsbedrijven of van social-profit organisaties.

Na afloop bent u beter in staat uw eigen rol als kundige bestuurder in te vullen, de dynamiek van de “board room” te beïnvloeden en heeft u inzicht verworven in de toegevoegde waarde die u als bestuurder voor uw organisatie kunt leveren.

Professionele bestuurder, een uitgelezen business development opportuniteit voor advocaten.

Door u te bekwamen als bestuurder, en daardoor uw reële meerwaarde in de bestuurskamer te vergroten, nemen ook uw kansen toe om meerdere bestuursmandaten op te nemen.

De mandaten kunnen geremunereerd zijn, maar ook wanneer het om niet bezoldigde mandaten gaat, zal uw effectieve aanwezigheid opgemerkt en gewaardeerd worden door uw collega-bestuurders, die in het kader van hun andere activiteiten vroeg of laat met hun advies- en bijstandsvragen tot bij u zullen komen.

Meer informatie over dit unieke opleidingsprogramma en inschrijven via de EMS website of bel Hugo Couck: 02-210.12.42 of mail: hugo.couck@emsbrussel.be.